Over Trynergie

Waarom Trynergie

Door zelf energie te regelen hebben de leden van de coöperatie Trynergie invloed op een duurzame herkomst van energie en hun eigen energierekening.

Wat doet Trynergie

Enerzijds werft Trynergie klanten, anderzijds organiseert Trynergie acties voor de eigen energieopwekking en -besparing.

Hoe werkt Trynergie

Trynergie is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht door enthousiaste idealisten en realisten.

Wie is Trynergie

Trynergie is door Trynwâldsters voor Trynwâldsters. Er is een bestuur en verschillende werkgroepen van vrijwilligers.

Partners

Eigen, duurzame en betaalbare energie in de Trynwâlden. Dat kunnen we sneller door samen te werken.