Over Trynergie Wie is Trynergie

Trynergie is een coöperatieve vereniging opgericht op 3 februari 2014. Wij willen samen eigen, duurzame en betaalbare energie realiseren. Het is een initiatief dat gesteund wordt door alle verenigingen van dorpsbelangen in de Trynwâlden: Aldtsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Readtsjerk, Ryptsjerk, Tytsjerk en Wyns. Trynergie werkt samen met duurzame initiatieven in de Trynwâldster dorpen. In 2022 heeft Hurdegaryp zich aangesloten bij de coöperatie.

Bestuursleden
Tseard van der Kooi Voorzitter
Corien van der Linden Secretaris
Ico Prins Penningmeester
Roelof Dijkstra Bestuurslid
Klaas Olijnsma Bestuurslid

Ledenadministratie
Corien van der Linden

Raad van Advies
Marieke van Eijk
Wim Pitstra
Axel Wallenburg
Woud van Woudenberg

Werkgroep communicatie
Corien van der Linden
Jitske Stavenga
Marko Kinderman
Durk Pieter Noordenbos
Joost Knijnenburg
Annita Lageweg
Wiebe Pennewaard

Werkgroep energiebesparing
Dick van der Duijn Schouten
Willem van Schoonhoven
Karel van der Linden
Els Zoer

Warmtescanteam
Dick van der Duijn Schouten
Els Zoer

Werkgroep energieopwekking
Arjen van der Meer, Oentsjerk
Arjen van der Meer, Aldtsjerk

Werkgroep installatiebeheer
Marco de Jong
Jelmer van der Schaaf

Werkgroep evenementen
Corien van der Linden
Jitske Stavenga

Word ook vrijwilliger