Over Trynergie Wie is Trynergie

Trynergie is een coöperatieve vereniging opgericht op 3 februari 2014. Wij willen samen eigen, duurzame en betaalbare energie realiseren. Het is een initiatief dat gesteund wordt door alle verenigingen van dorpsbelangen in de Trynwâlden: Aldtsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Readtsjerk, Ryptsjerk, Tytsjerk en Wyns. Trynergie werkt samen met duurzame initiatieven in de Trynwâldster dorpen.

Bestuursleden
Tseard van der Kooi Voorzitter
Corien van der Linden Secretaris
Ico Prins Penningmeester
Jitske Stavenga Bestuurslid

Ledenadministratie
Corien van der Linden

Raad van Advies
Marieke van Eijk
Wim Pitstra
Axel Wallenburg
Woud van Woudenberg

Werkgroep communicatie
Corien van der Linden
Jitske Stavenga
Marko Kinderman
Durk Pieter Noordenbos
Joost Knijnenburg
Annita Lageweg
Wiebe Pennewaard

Werkgroep energiebesparing
Dick van der Duijn Schouten
Els Zoer

Warmtescanteam
Dick van der Duijn Schouten
Els Zoer

Werkgroep energieopwekking
Dick van der Duijn Schouten
Karel van der Linden

Werkgroep evenementen
Corien van der Linden
Jitske Stavenga
Els Zoer

Word ook vrijwilliger