Over Trynergie Waarom Trynergie

Leden bepalen zelf welke energiebronnen gebruikt worden en hoe de winst wordt ingezet om de eigen leefomgeving te verbeteren. Jaarlijks vloeien er miljoenen euro’s uit de regio voor gas en elektriciteit. Door regionaal energie op te wekken blijven die miljoenen behouden voor de eigen regio. Dit bevordert een goede leefbaarheid en het stimuleert de lokale werkgelegenheid. Door besparings- en bewustzijnsacties verbruiken klanten van Trynergie zo min mogelijk energie. Zij houden dus geld over.

De voordelen op een rijtje:

 • Overgang van grijze naar groene energie
 • Zelfvoorzienendheid in de regio, goed voor de werkgelegenheid
 • Duurzame energie tegen een fatsoenlijke prijs
 • Invloed op de winstbesteding van het energiebedrijf
 • Ontzorging door de collectieve aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen
 • Besparing op de energierekening

Wij voorzien Trynwâldsters van eigen, duurzame en betaalbare energie, voor nu en in de toekomst.

Trynergie bereikt haar doelstellingen door een eigen energiecoöperatie waarvan inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen uit de Trynwâlden lid kunnen worden.

 • De leden bepalen samen het beleid van Trynergie.
 • Trynergie verbindt leveranciers en gebruikers van energie door het gebruik van duurzame en waar mogelijk lokale energie te realiseren.
 • Trynergie start en ondersteunt initiatieven, projecten en investeringen die bijdragen aan duurzame energievoorziening in de Trynwâlden.
 • Trynergie vervult een adviserende rol op het gebied van duurzaam en efficiënt energiegebruik.

Trynwâlden energieneutraal door:

 • De energie-efficiency van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen verbeteren.
 • Een of meer bronnen van duurzame energie realiseren, verwerven en exploiteren.
 • Informatie aanbieden ten behoeve van een doelmatig, efficiënt en duurzaam energiegebruik.
 • Duurzame energie via Energie VanOns inkopen, leveren en verkopen.
 • Samenwerking bevorderen tussen de leden onderling en tussen marktpartijen, gericht op het bereiken van onze doelstellingen.