Trynergie werkt samen met:

Verenigingen van dorpsbelangen van de Trynwâldster dorpen Aldtsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Readtsjerk, Ryptsjerk, Tytsjerk en Wyns, zijn samen gestart met deze regionale energie coöperatie. Trynergie wordt gesteund door deze verenigingen.

Us Koöperaasje, Energie VanOns, Buurkracht, EnergieOpgewekt, NHL Stenden, Hanzehogeschool, Universiteit Twente,
Friese Milieu Federatie, Netwerk Duurzame Dorpen.