KRIJG GRIP OP JE ENERGIE-REKENING

Op zaterdag 15 november organiseert Trynergie een Energiemarkt in Pro Rege Oentsjerk. De dag start om 10.00 uur met de feestelijke kick-off van Trynergie door Tryntsje en “ har team”. Aansluitend volgen de presentaties. Vanaf 11:30 kun je bij alle stands terecht met je vragen over energielevering, isolatie van woningen, zonnepanelen, stroomverbruik enzovoort. Er zijn ook kinderactiviteiten.

10.00 Feestelijke start Trynergie met Tryntsje en “ har team” en daarna presentaties:

Eigen energie, daar wordt Trynwâlden beter van
presentatie Enerzjy Koöperaasje Trynergie

  • Wat is Trynergie
  • Waarom Trynergie
  • Wie zijn we
  • Wat willen we
  • Wat doet Trynergie voor Trynwâldsters
  • Hoe is Trynergie georganiseerd
  • Waarom lid worden

Gas- en stroomverbruik Trynwâlden – wat verbruik jij?
presentatie “ Hoeveel verbruikt mijn straat” met gegevens van Alliander.

  • Energielekken
  • Verbruikscijfers wijken/straten/dorpen

 

11.30 Info-markt met stands

Kom langs bij:

Us Energie van Tryntsje, via Trynergie kun je klant worden van NLD Energie

Us Warmte van Tryntsje, info over energiebesparing door isolatie enz.

Us Zon van Tryntsje, antwoord op je vragen over zonnepanelen

Us Koöperaasje, vergelijk aanbod NLD Energie met je huidige leverancier

Us Netwerk van Tryntsje, bekijk met Alliander je stroomverbruik, neem je energiejaarnota mee!

Us Kennis van Tryntsje, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden / Hanzehogeschool Groningen: onderzoek voor de Trynwâlden en opleidingen op gebied van energie

Us Bern van Tryntsje, kinderactiviteiten

14.00 Einde Energiemarkt

 

Kom langs en vier de start van Trynergie mee!

Op dit moment is projectontwikkelaar E10/Windrijk bezig met de ontwikkeling van windmolenparken o.a. langs de Moark tussen Gytsjerk en Rinsumageest. Via verschillende kanalen bereiken Trynergie berichten dat Trynergie positief zou staan  tegenover dit project. Deze informatie is echter onjuist. Trynergie is geen partij in het windmolenproject van E10/Windrijk. Trynergie kan zich niet vinden in de wijze waarop men dit project aanpakt. Dit is niet de coöperatieve wijze die Trynergie voorstaat.

Bij Trynergie bepalen immers de leden welke projecten worden ontwikkeld om de Trynwâlden energieneutraal te maken. Het bestuur van Trynergie is van mening dat pas na een ledenbijeenkomst bepaald kan worden hoe wij omgaan met de plannen rondom windmolenprojecten. Daarbij zal terdege rekening worden gehouden met gezondheid en welzijn van bewoners, de impact op het landschap en de revenuen voor de dorpen. Trynergie heeft wat betreft windenergie alleen contact met Doarpsmûne Wyns/Tergrêft/Bartlehiem. Trynergie zet voorlopig in op zonnestroom met de Zon van Tryntsje actie, energiebesparing en levering van groene energie via NLD.