Op vrijdag 7 juli ontving notaris Brouns het bestuur van Trynergie.
Trynergie ontwikkelt namelijk in de Trynwâlden zeven zonnedaken met elk ca. 200 panelen. Deze daken vallen onder de Postcoderoosregeling (ofwel regeling verlaagd tarief).
Hiervoor is het wenselijk om onder de coöperatie een besloten vennootschap op te richten. Inmiddels is de Belastingdienst akkoord gegaan met deze rechtsvorm bij de aanleg van onze zonnedaken.

Voordat de B.V. opgericht kon worden werd daarover eerst door de leden gestemd tijdens de algemene ledenvergadering van 20 april 2017. Alle leden stemden unaniem voor.

Onze B.V met de naam TrynwâldenEnergie B.V. is nu opgericht. Trynergie gaat met volle kracht aan de slag met de ontwikkeling van de daken.

bv 3 bv 1bv 4bv 2

Trynergie is van plan allereerst drie daken, verdeeld over de Trynwâlden, te ontwikkelen. Op die manier kunnen inwoners in de hele Trynwâlden zonne-energie afnemen van een dak in de buurt van hun huis.

Op 7 oktober organiseert Trynergie een Energiemarkt in ProRege. Hier vertellen we je alles over deelname op een Trynwâldster Zonnedak.

Nieuwsgierig? Lees HIER alle informatie over je eigen zonnestroom op een Trynwâldster dak.
Nog vragen? Mail info@trynergie.nl of bel 058 8448804 of 06 31685745.

Meedoen? Meld je HIER aan, en wek je eigen zonnestroom op!

Op maandag 19 juni jl. tekenden bestuursleden van het Mingd Koar Aldtsjerk een samenwerkingsovereenkomst met Trynergie.

Daarmee is zij de zevende partner van Trynergie in het kader van ‘Mienskipsenergie’.
Net als bij de voetbal- korfbal- en volkstuinvereniging, Stichting SWIM!, Freonen fan It Readtsjerkje en de Fûgelwacht Trynwâlden steunt Trynergie vanaf nu ook het Mingd Koar Aldtsjerk.
Wanneer leden van de vereniging energie afnemen via Trynergie wordt zij gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Daarmee levert Trynergie een bijdrage aan de leefbaarheid van de Trynwâlden.

Ook het Mingd Koar Aldtsjerk steunen? Wordt klant, en klik  hier

 

mienskipsenergie Mingd Koar Aldtsjerk