Onze Noord Nederlandse energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam verlaagt per 1 januari 2016 de leveringstarieven voor groene stroom en CO2-gecompenseerd gas met bijna 10 procent.

Dat betekent bij een gemiddeld energieverbruik (1.600 m3 en 3.400 kWh) een voordeel van zo’n 45 euro per jaar bij een variabel modelcontract en 50 euro per jaar bij een 1-jaar vast contract.

Klik hier voor de particuliere tarieven

Klik hier voor de zakelijke tarieven

Stap ook over en wordt klant

Noordelijk Lokaal Duurzaam

Wijzigingen Energiebelasting
De overheid heeft de volgende wijzigingen ingevoerd in de Energiebelasting voor 2016.
In opdracht van de overheid brengt Noordelijk Lokaal Duurzaam deze energiebelastingen in rekening bij hun klanten. De energiebelasting voor elektriciteit daalt met 15,8 procent naar € 0,1007 per kilowattuur. Die voor gas stijgt fors met 31,7% naar € 0,25168 per kuub. Verder gaat de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor elektriciteit van € 0,0036 naar € 0,0056 cent en voor gas van € 0,0074 naar € 0,01113. Alle voorgenoemde tarieven zijn exclusief btw.

Trynergie, onze dorpscoöperatie op het gebied van energie die de 8 dorpen van de Trynwâlden verenigt, is druk bezig haar doelen te bereiken:

  • Transitie van grijze naar groene energie
  • Trynwâlden voorzien van eigen opgewekte energie
  • In de toekomst dorpen zelfvoorzienend
  • In de toekomst dorpen energie neutraal

Trynergie wil met de winst die ze maakt de leefbaarheid in de Trynwâlden stimuleren en in stand houden in een tijd waarbij de overheid het initiatief steeds meer bij de burgers laat.

Trynergie wil dit inhoud geven door een overeenkomst af te sluiten met de verenigingen uit de Trynwâlden.

De inhoud van deze overeenkomst is:

  • Leden van verenigingen kunnen energie afnemen via Trynergie
    van Noordelijk Lokaal Duurzaam
  • Trynergie sponsort de vereniging met een bedrag per afnemer van energie
  • Deze leden zorgen daarmee dat hun club/vereniging financiële steun van Trynergie
  • Leden van verenigingen kunnen ook lid worden van Trynergie

Het voordeel voor de vereniging/club is dat zij een bijdrage krijgen uit de winst van Trynergie en bijdragen aan de leefbaarheid in de Trynwâlden en aan het gebruik van groene energie.

bijeenkomst met verenigingen 24 november 2015           24 november 2015

Op 24 november organiseerde Trynergie een bijeenkomst in Stania State waarbij een negen verenigingen vertegenwoordigd waren. Hier werd de mogelijkheid tot samenwerking toegelicht door voorzitter Tseard van der Kooi. De aanwezigen waren enthousiast over een mogelijk samenwerking.

Inmiddels hebben al twee organisaties aangegeven de overeenkomst met Trynergie te willen aangaan.