Op woensdag 17 november jl. startte wethouder Bouwman samen met leerlingen van de vier basisscholen in Gytsjerk en Oentsjerk de aanleg van het Blommenpaad, langs het menpad tussen Oentsjerk en Gytsjerk. De aanleg van het Blommenpaad is een initiatief van de Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden.

 

 

 

 

Op dezelfde dag tekenden de voorzitter en secretaris van het bestuur van de stichting een samenwerkingsovereenkomst met Trynergie.

Daarmee is de Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden de veertiende partner van Trynergie in het kader van ‘Mienskipsenergie’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als bij de andere Mienskipsfreonen steunt Trynergie vanaf nu ook deze stichting.

Wanneer sympathisanten van de stichting energie afnemen via Trynergie wordt zij gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Daarmee levert Trynergie een bijdrage aan de leefbaarheid en biodiversiteit van de Trynwâlden.

Ook Stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden steunen? Wordt klant via Mienskipsenergie