Op vrijdag 21 april jl. tekenden voorzitter Lieuwe Feenstra en secretaris Folkje Koster van de stichting Vrienden van Bennema State een samenwerkingsovereenkomst met Trynergie.

Daarmee is zij de negentiende partner van Trynergie in het kader van ‘Mienskipsenergie’.

Net als de voetbal- korfbal- en volkstuinverenigingen, Stichting SWIM!, Freonen fan It Readtsjerkje, de Fûgelwacht Trynwâlden, de Bazuin, het Mingd Koar Aldtsjerk, het BOB, de stichting Trynwâlden op de kaart, de stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden, het Brouwers Akkordeonorkest, de schaakclub BOB, de Protestante Gemeente Hurdegaryp, de Protestante Gemeente Trynwâlden, de Protestante Gemeente Ryptsjerk die er allemaal voor kozen Mienskipsfreon te worden van Trynergie.

Wanneer leden en sympathisanten van onze nieuwe Mienskipsfreon, stichting Vrienden van Bennema State energie afnemen via Trynergie wordt de vereniging gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Ook de Vrienden van Bennema State steunen? Wordt klant, en Klik hier