Volkstuinvereniging Douweloane is nu ook Mienskipspartner van Trynergie.

Het was de bedoeling de overeenkomst te ondertekenen tijdens de open dag van de tuinvereniging op 7 september jl.. Helaas kon deze in verband met slechte weersverwachtingen niet doorgaan. De samenwerking gaat gelukkig wel gewoon door! We hebben de overeenkomst inmiddels achter de schermen wel ondertekend.
Daarmee is de stichting de dertiende Mienskipspartner van Trynergie.

Net als bij de andere Mienskipsfreonen steunt Trynergie vanaf nu ook de tuinvereniging zodat zij gesteund worden bij hun tuinactiviteiten.

Ben je sympathisant van de volkstuinvereniging of ben je tuinier bij de vereniging en wil je hen ondersteunen? Wordt klant via Trynergie. De stichting wordt dan gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Daarmee levert Trynergie een bijdrage aan de leefbaarheid in de Trynwâlden.

Ook volkstuinvereniging Douweloane steunen?  Wordt klant via Mienskipsenergie