Op maandag 27 januari jl. werd door voorzitter Klaas Wiersma en secretaris Gijs van der Meijden, bestuursleden van Volkstuinvereniging Douweloane in Oentsjerk, een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de Mienskipsenergie.

Daarmee is zij de dertiende Mienskipsfreon van Trynergie.

 

 

Een oplettend lezer denkt misschien: dertiende Mienskipsfreon?  Er is toch al een veertiende overeenkomst gesloten?
Dat klopt. Het was de bedoeling tijdens de Open dag van de tuinvereniging de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Helaas kon de Open dag in verband met slechte weersomstandigheden niet doorgaan. Daarom is nu tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging alsnog de overeenkomst officieel ondertekend.

Net als bij de voetbal- korfbal- en volkstuinvereniging Singelwrotters, Stichting SWIM!, Freonen fan It Readtsjerkje, de Fûgelwacht Trynwâlden, de Bazuin, het Mingd Koar Aldtsjerk, the Joysingers, het BOB, de stichting Trynwâlden op de kaart, Protestante Gemeente Hurdegaryp en Protestante Gemeente Trynwâlden steunt Trynergie nu ook de Protestante Gemeente Trynwâlden.Wanneer leden van de vereniging energie afnemen via Trynergie wordt zij gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.
Ook de volkstuinvereniging steunen? Wordt klant, en klik HIER