Tijdens Tryns Rock op 14 september jl. werd door Trynergie en de bestuursleden van de stichting Trynwâlden op de kaart de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Daarmee is de stichting de twaalfde Mienskipspartner van Trynergie.

Net als bij de andere Mienskipsfreonen steunt Trynergie vanaf nu ook de stichting, zodat zij al haar mooie activiteiten voor de Trynwâlden kan blijven organiseren. Naast Tryns Rock organiseert zij ook Tryns Winterconcert, de Krystkuier enzovoorts.

Vind je de activiteiten van de stichting waardevol en wil je hen daarbij ondersteunen? Wordt klant via Trynergie. De stichting wordt dan gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Daarmee levert Trynergie een bijdrage aan de leefbaarheid in de Trynwâlden.

Ook stichting Trynwâlden op de kaart steunen?  Wordt klant via Mienskipsenergie