Via verschillende kanalen bereiken Trynergie berichten dat Trynergie positief zou staan  tegenover dit project. Deze informatie is echter onjuist. Trynergie is geen partij in het windmolenproject van E10/Windrijk. Trynergie kan zich niet vinden in de wijze waarop men dit project aanpakt. Dit is niet de coöperatieve wijze die Trynergie voorstaat.

Bij Trynergie bepalen immers de leden welke projecten worden ontwikkeld om de Trynwâlden energieneutraal te maken. Het bestuur van Trynergie is van mening dat pas na een ledenbijeenkomst bepaald kan worden hoe wij omgaan met de plannen rondom windmolenprojecten. Daarbij zal terdege rekening worden gehouden met gezondheid en welzijn van bewoners, de impact op het landschap en de revenuen voor de dorpen. Trynergie heeft wat betreft windenergie alleen contact met Doarpsmûne Wyns/Tergrêft/Bartlehiem. Trynergie zet voorlopig in op zonnestroom met de Zon van Tryntsje actie, energiebesparing en levering van groene energie via NLD.