Op twee november jl. vierde Trynergie haar eerste lustrum met het Trynergie festival in Pro Rege in Oentsjerk.

Na de opening door voorzitter Tseard van der Kooi gaf wethouder Andries Bouwman een presentatie waarin hij toelichtte hoe onze gemeente op weg wil gaan naar een energieneutrale gemeente. Wim Haalboom deelde de aanwezigen mee dat de elektrische deelauto Tûk nu echt gebruikt kan gaan worden. Aansluitend was er een forumdiscussie waarbij het publiek vragen stelden. Het werd een levendige discussie.
Om 11 uur kon het festival dan echt van start gaan. Zo’n 150 bezoekers deden enthousiast mee met de activiteiten: ze vroegen een warmtescan aan, maakten bijenwasdoekjes, breiden sisal schuursponsjes, timmerden vogelhuisjes, ruilden stekjes en boeken, leverden defecte apparaten in, deden mee aan de divers workshops en grabbelden natuurlijk voor mooie prijzen in de grabbelton. We vroegen bij de activiteiten aan de deelnemers om een vrijwillige bijdrage, die ten gunste komt aan de Fûgelwacht. De opbrengst daarvan is 110 euro. De Fûgelwacht ontvangt dit 21 november tijdens haar ledenvergadering. De foto’s geven een impressie van een mooie dag.

Wij danken ieder die mee heeft geholpen aan het festival, in het bijzonder de breisters van het breicafé van Vrouwen van Nu.