Op het dak van de stal van familie Van der Kooi in Readtsjerk is het eerste SCE zonnedak door energiecoöperatie Trynergie gerealiseerd.
De SCE regeling is een nieuwe subsidieregeling van het Rijk voor coöperatieve duurzame energieopwekinstallaties. Deze regeling vervangt de oude Postcoderoosregeling. Deze zonnedaken van Trynergie worden gefinancierd door inwoners van de Trynwâlden. die in de buurt wonen van het betreffende zonnedak. Daarmee leveren de inwoners een bijdrage aan de duurzaamheid van de Trynwâlden, én krijgen ze er een mooi rendement voor terug.

De medewerkers van ‘Installatiebedrijf Fa. D. de Vries & Zn’ uit Aldtsjerk hebben het systeem geïnstalleerd. Het dak met 264 zonnepanelen levert nu lokale groene stroom voor zo’n 25 huishoudens. Omdat de panelen niet op de grond maar op een bestaand dak zijn geplaatst, wordt het landschap niet aangetast.

Op 28 september heeft wethouder Berber van Zandbergen in aanwezigheid van de deelnemers in de financiering het dak officieel geopend.

Op dit moment realiseert Trynergie op het dak van ‘Installatiebedrijf Fa. D. de Vries & Zn’ in Aldtsjerk het tweede SCE zonnedak.

Trynergie is daarnaast bezig met de voorbereidingen voor het derde en vierde zonnedak in de Trynwâlden en Hurdegaryp.

Op de foto hieronder zie je van rechts naar links wethouder Berber van Zandbergen en voorzitter Tseard van der Kooi