Daarmee is zij de veertiende partner van Trynergie in het kader van ‘Mienskipsenergie’.
Net als bij de voetbal- korfbal- en volkstuinverenigingen, Stichting SWIM!, Freonen fan It Readtsjerkje, de Fûgelwacht Trynwâlden, de Bazuin, het Mingd Koar Aldtsjerk, the Joysingers, het BOB, de stichting Trynwâlden op de kaart, Protestante Gemeente Hurdegaryp steunt Trynergie vanaf nu ook de Protestante Gemeente Trynwâlden.

Wanneer leden van de kerk energie afnemen via Trynergie wordt zij gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Ook de Protestante Gemeente Trynwâlden steunen? Wordt klant, en klik HIER