Op 10 maart jl. tekenden voorzitter van de Kerkrentmeesters Gerrit Haakma en secretaris Rein Smilde van de Protestante Gemeente Ryptsjerk een samenwerkingsovereenkomst met Trynergie.

Daarmee is zij de achttiende partner van Trynergie in het kader van ‘Mienskipsenergie’.

Net als de voetbal-, korfbal-, tennis- en volkstuinverenigingen, Stichting SWIM!,
Freonen fan It Readtsjerkje, de Fûgelwacht Trynwâlden, de Bazuin, het Mingd Koar Aldtsjerk,
het BOB, de stichting Trynwâlden op de kaart, de stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden,
het Brouwers Akkordeonorkest, de schaakclub BOB, de Protestante Gemeente Hurdegaryp,
de Protestante Gemeente Trynwâlden, die allen kozen Mienskipsfreon te worden van Trynergie.

Wanneer leden en wie onze nieuwe Mienskipsfreon Protestante Gemeente Ryptsjerk een warm hart toedragen energie afnemen via Trynergie, wordt de kerk gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Ook Protestante Gemeente Ryptsjerk steunen? Wordt klant, en Klik hier