De leden werden daar bijgepraat over de stand van zaken van onze leden- en klantenaantallen en de projecten die op stapel staan.

160402_foto ledenvergadering Trynergie

Klanten- en ledengroei Trynergie
Op dit moment heeft Trynergie 59 leden en 73 klanten. Lid
worden is trouwens gratis, en geeft stemrecht binnen de coöperatie. Lid worden maakt vooral ook het groeiende draagvlak onder Trynwâldsters zichtbaar. Bovendien wordt je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en kun je meepraten.

Zonne energieprojecten
Tijdens de vergadering gaf het bestuur een toelichting op de projecten waar Trynergie mee bezig is. Er wordt een zonne energieproject ontwikkeld voor grootschalige opwek van zonne energie. De firma Bijlsma heeft zich bereid verklaard hun dak hiervoor beschikbaar te stellen.
Daarnaast worden voor andere grote Trynwâldster daken verschillende projecten uitgewerkt voor zonnedaken via een postcoderoosproject. Daarbij kunnen inwoners van de Trynwâlden participeren in zonneprojecten op andermans dak. Vind je zonnepanelen niet mooi op je dak, is de stand van je dak ongeschikt of woon je in een huurhuis? Dan biedt de postcoderoosregeling mogelijkheden om toch zonne-energie te gaan gebruiken en de zekerheid om 15 jaar te salderen, wat de duurzame  investering ook financieel aantrekkelijk maakt. Zodra meer bekend is leest u hier meer over op onze website.

Dick van der Duijn Schouten  penningmeester
Onze penningmeester Jelmer Gietema heeft aangegeven door drukke werkzaamheden en hobby’s geen tijd meer te hebben voor zijn taak. Voorzitter Tseard van der Kooi bedankte hem voor zijn accurate werk en inzet. Dick van der Duijn Schouten is bereid zijn taak over te nemen. De leden begroetten met applaus zijn benoeming.

IMG_1844

 

Na de vergadering gaf Jan Hooghiemstra ons een inkijkje in zijn werk als glaskunstenaar. Er werden prachtige kunstwerken getoond. Het is de moeite zeker waard eens een workshop te volgen in deze mooie ambiance.