logobuurkracht

 

Op dinsdagavond 26 februari werd er een informatieavond gehouden voor buurtvertegenwoordigers uit Oentsjerk. De avond was georganiseerd door Trynergie, onze lokale, groene energiecoöperatie, en Buurkracht. Buurkracht ondersteunt buurten bij het samenwerken aan projecten voor verduurzaming van woningen.

We waren te gast in het glasatelier van Jan Hooghiemstra, konden we gelijk de mooie glaskunst bewonderen.

De avond begon met een uitleg van en over Trynergie door Jitske Stavenga, bestuurslid van deze coöperatie van en voor de Trynwâlden. (zie ook www.trynergie.nl)

Daarna vertelde Michel Hania van Buurkracht hoe Buurkracht kan helpen bij het mobiliseren van buren om gezamenlijk initiatieven te ontplooien. Samen bedenken wat goed is voor je eigen huis, de huizen in je straat of in je buurt, onzekerheden wegnemen met als doel om wooncomfort te winnen en door samenwerking meer geld te besparen en tegelijk CO2 uitstoot te reduceren. In Oentsjerk zijn ca. 540 particuliere woningen, waarvan de eigenaren samen heel wat kunnen bereiken!

Daarna was het de beurt aan Evert Frankes, hij kon ons heel enthousiast vertellen hoe Buurkracht in Eastermar hen geholpen heeft en wat daar zoal uit voort is gekomen.

Na een bakje koffie, gingen de buurtvertegenwoordigers zelf aan de slag. In groepen werd er geïnventariseerd wat er aan klimaat- en besparingsvragen leeft in de buurten en waar particuliere woningeigenaren in Oentsjerk behoefte aan hebben.

Hieruit is een aantal initiatieven gekomen:

Buurtteam Zonnepanelen

Dit Buurtteam gaat kijken of er voordelen te behalen zijn door als dorpsbewoners met elkaar zonnepanelen in te kopen zijn. Samen eerst informatie vergaren, offertes aanvragen en vervolgens zoveel mogelijk woningeigenaren hierbij betrekken.

 Informatie over isoleren en ventileren

Ook bleek er veel behoefte te zijn aan informatie. Informatie over isoleren, ventileren en specifieke informatie voor specifieke woningen. Want wat is nou voor mijn huis het beste? Hier gaan wij vanuit Trynergie een vervolg aan geven, met hulp van specialisten. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet helemaal bekend, maar dat communiceren we als het zover is!

Om woningeigenaren te helpen een goed beeld te krijgen van hun woning gaat Trynergie met een warmtecamera aan de slag. We maken opnames t bij mensen thuis en interpreteren vervolgens met specialisten  deze beelden. Trynergie heeft zo’n warmtecamera al en er is via Buurkracht ook eentje beschikbaar. Iedereen in de Trynwâlden kan Trynergie vragen zo’n warmtebeeld van hun huis te maken. Voor klanten van Energie VanOns via Trynergie is dat gratis, voor Trynergie-leden kost dat 25 euro en anderen betalen 50 euro voor een warmtescan.

Hiernaast is Trynergie bezig een CO2-meter aan te schaffen en beschikbaar te stellen voor metingen in woningen in de Trynwâlden. Hierover willen we eerst nog wat meer weten, zodat we zeker zijn de juiste te hebben.

 Project Ecovat

Door een buurtvertegenwoordiger werd de vraag gesteld of een zogenaamd “Ecovat” iets voor ons dorp zou kunnen zijn. Dit is een groot buffervat waar een gezamenlijk warmtenet voor Oentsjerk op aangesloten zou kunnen worden. Hier gaan we meer informatie over inwinnen en samen met Trynergie wordt er gekeken of dit wellicht een project kan worden.

 Buurtteam Installaties

Voor het vervangen van bestaande warmte-installaties is nog geen Buurtteam opgericht, maar wellicht zijn daar nog mensen voor te vinden? Het gaat o.a. om gezamenlijk uit te zoeken wat nu en in de nabije toekomst de opvolger zou kunnen zijn voor gasgestookte CV-ketels die aan vervanging toe zijn.

Het was een enerverende avond met mooie opbrengsten! Mogelijkheden te over om met elkaar samen te werken.

Mocht je na het lezen van dit alles ook belangstelling hebben om aan te schuiven of vragen hebben, schroom dan niet om even een berichtje te sturen naar Corien van Trynergie via info@trynergie.nl