Sinds de energiecrisis hebben huishoudens steeds meer moeite met het betalen van hun energierekening, ook hier.
Om huishoudens aankomende winter te ondersteunen om grip te krijgen op hun energierekening is een openbare bijeenkomst georganiseerd ‘Samen de winter door’. Belangstellenden konden hier advies inwinnen van energie-experts, om zo meer inzicht te krijgen hoe zij hun energiesituatie kunnen verbeteren. Met tips, uitleg en een gratis informatiepakket konden bezoekers vervolgens in hun eigen energierekening verlagen. Daarna kunnen zij makkelijk deze informatie doorgeven aan buren, vrienden, kennissen en familie en zo ook hen eenvoudig verder helpen.

Er zijn steeds meer mensen die hun energierekening nauwelijks kunnen betalen of een steeds groter gedeelte van hun inkomen hieraan zien opgaan. De tijd dringt want de wintermaanden komen eraan. De overheid helpt, maar dat is voor veel mensen helaas niet genoeg. Ze weten niet waar ze moeten beginnen met het treffen van energiebesparende maatregelen en welke tips betrouwbaar en impactvol zijn. We moeten elkaar dus helpen, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De bijeenkomst is bedoeld om mensen laagdrempelig op weg te helpen.

De bijeenkomst was een initiatief van alle energiecoöperaties door heel Nederland. Zij hebben geen winstoogmerk en geven puur vanuit een maatschappelijk belang onafhankelijk advies.

De organisatie van www.samendewinterdoor.nu is vrij kort voor 19 november tot stand gekomen.

 

 

Er waren veel initiatiefnemers en energiecoaches aanwezig waren. Ca. 20 Hurdegarypsters en Trynwâldsters hebben de bijeenkomst bezocht. Bovendien heeft wethouder Berber van Zandbergen van gemeente Tytsjerksteradiel ons vereerd met een bezoekje! Dat werd zeer gewaardeerd!

 

Het was leuk bedacht om met alle deelnemende energiecoöperaties uit heel Nederland in één teams-bijeenkomst te zitten en dit zichtbaar te maken. Er hadden zich ongeveer 100 energiecoöperaties opgegeven. Uiteindelijk hebben er ca. 60 -70 deelgenomen aan de bijeenkomst.

Maar het ging natuurlijk om het onderlinge gesprek en het uitwisselen van tips en ervaringen.

Het tweede deel van de bijeenkomst kreeg een ongedwongen sfeer en er werden ervaringen uitgewisseld en afspraken gemaakt met de energiecoaches.