In het kader van mijn afstuderen doe ik onderzoek naar de ruimtelijke impact van de energietransitie voor de regio Trynwâlden: hoe ziet de Trynwâlden er in 2050 uit als de regio energie neutraal wordt? 100% duurzame energie in 2050 zal mogelijk een (grote) impact hebben op het huidige landschap. Waar we nu ons brandstoffen van overal ter wereld vandaan halen, zal in de toekomst steeds meer energie lokaal bovengronds opgewekt moeten worden. Stedenbouwkunde is met name een ontwerpstudie en voor mij is het dus vooral belangrijk om te zoeken naar (ruimtelijke) kwaliteiten en kansen van de regio en waarin duurzame energie een rol kan spelen.

logo_trynergie

 

 

Hierbij de officiële uitnodiging voor de tweede, tevens laatste workshop avond naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek. Deze terugkomavond vindt plaats op dinsdag 3 mei aanstaande, 20.00 uur  te Stania State in Oentsjerk.
Op de brainstormavond van 7 april zijn heel veel inspirerende ideeën naar boven gekomen welke ik vrij heb vertaald naar enkele scenario’s met elk een specifiek thema. (Niet alle ideeën zullen letterlijk terug komen.) De scenario’s proberen een toekomst te schetsen voor 2050, waarin alle lokaal verbruikte energie ook (boven)lokaal wordt opgewekt. Per scenario worden een aantal beelden getoond hoe dit er voor de Trynwâlden uit kan zien, een soort doorkijkje naar een mogelijke toekomst.

 

Aan de hand van deze (voor)beelden gaan we deze avond kijken wat nu een ruimtelijk wenselijke toekomst is waarin alle energie volledig duurzaam wordt opgewekt en hoe de bijbehorende energie technieken binnen de Trynwâlden een goede, mooie plek kunnen krijgen. De beelden zijn dus geen echt ontwerp, maar eerder onderdeel van een ontwerpend onderzoek dat voor jullie hopelijk inzicht geeft in wat de transitie naar duurzame energie bronnen voor de Trynwâlden voor kansen en uitdagingen brengt.

 

Ik nodig u bij deze van harte uit om bij deze avond aanwezig te zijn. De avond zal beginnen met een korte samenvatting van de vorige keer, mocht u niet bij de eerste avond aanwezig geweest zijn is dit dus geen probleem. Graag even van te voren laten weten of u aanwezig bent op 3 mei a.s..

Mail info@trynergie.nl of bel 058-8448804