Een lokale aanbieder kan het zich immers niet veroorloven om rommel bij zijn “buurman” op het dak te plaatsen. Terwijl je maar af moet wachten of een aanbieder uit een andere provincie nog eens terug komt, als er na een paar jaar iets mis blijkt te zijn met de installatie. Wij hebben met lokale bedrijven afspraken gemaakt over kwaliteit, service en garantie. Zij worden getoetst op het naleven van de afspraken. Daarbij hechten wij aan een continue verbetering van de kwaliteit en service. Daarom vindt op basis van ledenervaringen tenminste jaarlijks een evaluatie plaats met de aanbieders.

     

ASN Dokkum                                          Tjeerdsma Oentsjerk

    

Hoekstra, Suwâld                                   de Vries, Aldtsjerk

Voorzitter Tseard van der Kooi heeft met vier plaatselijke installateurs samenwerkingsovereenkomsten getekend voor de komende drie jaar.

Bekijk de prijzen en informatie over de installaties.