IMG_0035 IMG_0036 IMG_0037

Op vrijdag 29 maart jl. opende wethouder Bouwman het prachtig verbouwde BOB gebouw samen met voorzitter Ank Schepp-Beelen.
Op dezelfde dag tekenden de voorzitter en secretaris van het BOB bestuur een samenwerkingsovereenkomst met Trynergie.
Daarmee is BOB de elfde partner van Trynergie in het kader van ‘Mienskipsenergie’.

Net als bij de andere Mienskipsfreonen steunt Trynergie vanaf nu ook het BOB gebouw.

Wanneer sympathisanten van  BOB energie afnemen via Trynergie wordt zij gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Daarmee levert Trynergie een bijdrage aan de leefbaarheid van de Trynwâlden.

Ook BOB steunen? Wordt klant via Mienskipsenergie.