Onze penningmeester Dick van der Duijn Schouten besloot vorig jaar dat hij niet herkiesbaar zou zijn als penningmeester van Trynergie. Na een zoektocht onder onze leden gaf Ico Prins aan dat hij bereid is om het penningmeesterschap over te nemen. Daar is het bestuur heel blij mee.

Op 1 december 2020 hebben wij tijdens onze digitale algemene ledenvergadering afscheid genomen van Dick van der Duijn Schouten. We hebben Dick bedankt voor zijn grote inzet als projectleider van onze zonnecentrale met daarnaast zijn werk als penningmeester daarbij.

Ico Prins is door de leden benoemd tot penningmeester van de energiecoöperatie. We zien uit naar een mooie samenwerking in ons bestuur bij de realisatie van onze doelen.