Op woensdag 4 januari jl. tekenden voorzitter Daniël Beimers en secretaris Robert Huurneman van Tennisvereniging Galejild een samenwerkingsovereenkomst met Trynergie.

 

Daarmee is zij de zeventiende partner van Trynergie in het kader van ‘Mienskipsenergie’.

Net als bij de voetbal- korfbal- en volkstuinverenigingen, Stichting SWIM!, Freonen fan It Readtsjerkje, de Fûgelwacht Trynwâlden, de Bazuin, het Mingd Koar Aldtsjerk, het BOB, de stichting Trynwâlden op de kaart, de stichting Cultuur en Landschap Trynwâlden, het Brouwers Akkordeonorkest, de schaakclub BOB, de Protestante Gemeente Hurdegaryp, de Protestante Gemeente Trynwâlden.

Sinds maart 2022 is de duurzaamheidsgroep Energiek Hurdegaryp samen gegaan met energiecoöperatie Trynergie. Vanaf dat moment zijn we samen bezig met de verduurzaming van Hurdegaryp en de Trynwâlden en natuurlijk ook de leefbaarheid. Om verenigingen en clubs te steunen sluit Trynergie overeenkomsten met hen, zodat leden en fans kunnen zorgen dat hun club gesteund wordt door de coöperatie. Meer verenigingen zijn welkom om te gaan samenwerken met Trynergie.

Wanneer leden van onze nieuwe Mienskipsfreon, tennisvereniging Galefjild energie afnemen via Trynergie wordt de vereniging gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Ook Tennisvereniging Galefjild steunen? Wordt klant, en klik https://trynergie.nl/vereniging/tennisvereniging-galefjild/