Op het dak van de stal van Tseard van der Kooi in Readtsjerk wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van het eerste SCE zonnedak van Trynergie. De SCE regeling is een nieuwe subsidieregeling voor collectieve duurzame opwekinstallaties. Deze regeling vervangt de oude Postcoderoosregeling. Deze daken worden gefinancierd door inwoners van de Trynwâlden. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de duurzaamheid van de Trynwâlden en omgeving, én krijgen er een mooi rendement voor terug.

De medewerkers van D. de Vries installatie uit Aldtsjerk plaatsen de railsystemen waarna de kabels kunnen worden gelegd. Daarna volgen de zonnepanelen. De kabel voor stroomlevering van Liander is inmiddels door Verkley aangelegd.

Na dit dak volgt het dak van D. de Vries installatie in Aldtsjerk. Over enkele maanden vraagt Trynergie opnieuw SCE subsidie aan voor enkele daken. Ook die worden gefinancierd door inwoners uit het postcodegebied dat rond de daken ligt.

Hieronder enkele foto’s hiervan