Wek je/of wekt jouw bedrijf elektriciteit op en lever je die (deels) terug aan het elektriciteitsnet(salderen)? Dan krijg je vanaf april 2019 te maken met nieuwe Europese en landelijke eisen. Voor zonnepanelen en andere opwekinstallaties gelden vanaf dat moment nieuwe technische eisen. En voor iedereen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW, gaan gefaseerd nieuwe eisen gelden voor de prognoses die je aanlevert aan je netbeheerder.

Technische eisen
Koop je na 27 april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of pas je je huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat je omvormers vervangt of doordat je het vermogen van de installatie wijzigt? Dan moet je opwekinstallatie voldoen aan nieuwe technische eisen. Je bent wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat dit het geval is, en je moet dit kunnen aantonen als je netbeheerder erom vraagt.

Installatie melden
Voordat je een installatie in gebruik kunt nemen, moet je bij je netbeheerder melden om welke installatie het gaat. Tot nu toe konden grote zakelijke klanten dit doen via hun accountmanager en gebruikten consumenten en kleinere zakelijke klanten hiervoor energieleveren.nl. De gezamenlijke netbeheerders gaan hier 1 nieuw systeem voor gebruiken dat 27 april 2019 beschikbaar is.

Vraag naar de nieuwe eisen
Bij het aanmelden moet je vanaf 27 april 2019 aangeven dat de installatie voldoet aan de eisen. Want alleen als dat zo is kun je energie (blijven) terugleveren aan het energienet. Vraag dus aan de leverancier van jouw opwekinstallatie of aan jouw installateur of de installatie voldoet aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. Je hoort een certificaat te krijgen bij de installatie waaruit blijkt dat die voldoet aan deze eisen

Gebruik van de gegevens
De Nederlandse netbeheerders houden centraal bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden.

Lees meer op de site van onze netbeheerder: https://www.liander.nl/nieuwe-eisen-terugleveren-elektriciteit