Tijdens de ledenvergadering van de Fûgelwacht Trynwâlden op 21 november jl. is een cheque aan hen overhandigd.

Door vrijwillige bijdragen van bezoekers tijdens het Trynergie festival op 2 november jl. was een bedrag van € 110,00 ingezameld voor de Fûgelwacht.

Het bestuur dankte Trynergie hartelijk. Ze zijn er heel blij mee. Draag je de Fûgelwacht ook een warm hart toe? Je kunt hen ook steunen via Mienskipsenergie. Als je klant wordt en stroom en/of gas afneemt via ons bij Energie VanOns krijgt de Fûgelwacht jaarlijks een bedrag van € 45,00 bij gas en stroom of € 20,00 bij gas of stroom. Meer weten? Klik hier