De zon straalt elke dag een enorme hoeveelheid energie naar de aarde. We kunnen het zonlicht ook omzetten in elektriciteit via zonnepanelen. Dit noemen we zonnestroom.

Kan ik nog zonnepanelen op mijn dak zetten? Wat zijn de overheidsregelingen daarvoor? Wat is de huidige stand van zaken?

Alle actuele info vind je in deze link: Nieuws over zonnestroom

Op woensdag 27 september jl. tekenden bestuursleden van Brassband de Bazuin Oentsjerk een samenwerkingsovereenkomst met Trynergie. Daarmee is zij de achtste partner van Trynergie in het kader van ‘Mienskipsenergie’.

Net als bij de voetbal- korfbal- en volkstuinvereninging, Stichting SWIM!, Freonen fan It Readtsjerkje, de Fûgelwacht Trynwâlden en het Mingd Koar Aldtsjerk steunt Trynergie vanaf nu ook Brassband de Bazuin.

Wanneer leden of sympathisanten van de Bazuin energie afnemen via Trynergie wordt zij gesteund met 45 euro per jaar bij gas en stroom of 20 euro per jaar bij alleen gas of stroom.

Daarmee levert Trynergie een bijdrage aan de leefbaarheid van de Trynwâlden.

Ook Brassband de Bazuin Oentsjerk steunen? Wordt klant, en klik HIER

IMG_0224