Wie is Trynergie

Trynergie is door Trynwâldsters voor Trynwâldsters. Trynergie is een coöperatieve vereniging opgericht op 3 februari 2014 door inwoners van de Trynwâlden. Zij willen samen eigen, duurzame en betaalbare energie realiseren. Het is een initiatief dat gesteund wordt door alle verenigingen van dorpsbelangen in de Trynwâlden: Aldtsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Oentsjerk, Readtsjerk, Ryptsjerk, Tytsjerk en Wyns. Trynergie werkt samen met duurzame initiatieven in de Trynwâldster dorpen.

 

Bestuursleden

Tseard van der Kooi
Voorzitter

Tseard van der Kooi

Corien van der Linden
Secretaris

Corien van der Linden

 

 

 

 

Dick van der Duijn Schouten
Penningmeester

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

Jitske Stavenga
Bestuurslid
Jitske Stavenga

 

 

 

 

 

Ledenadministratie
Froukje Bolding

 

Raad van Advies
Marieke van Eijk
Wim Pitstra
Axel Wallenburg
Woud van Woudenberg

Werkgroep communicatie
Corien van der Linden
Wiebe Pennewaard
Annita Lageweg
Karel van der Linden
Jitske Stavenga
Japik Riemersma
Durk Pieter Noordenbos

Werkgroep energiebesparing
Dick van der Duijn Schouten
Karel van der Linden

Werkgroep energieopwekking
Karel van der Linden
Japik Riemersma

Werkgroep evenementen
Jelmer van der Schaaf
Japik Riemersma