Energiebesparen: Us Warmte van Tryntsje

Trynergie is, in samenwerking met het Energieloket, de energiebesparingscampagne Us Warmte van Tryntsje gestart.
In zoveel mogelijk Trynwâldster dorpen wil zij inwoners laten zien wat de voordelen van energiebesparingsmaatregelen zijn.

Trynergie informeert je over

  • de mogelijkheden van energiebesparing in je woning of bedrijf
  • waar je een deskundig advies kunt vragen over mogelijke verbeteringen aan je woning of bedrijf
  • wie de werkzaamheden voor je kunnen uitvoeren
  • van welke subsidie- en financieringsmogelijkheden je gebruik kunt maken

Hoe werkt dat? Tijdens de energiemarkt van 11 april is door Karel van der Linden een presentatie gegeven over de Us Warmte van Tryntsje actie:

Presentatie 11 april 2015 Us Warmte van Tryntsje

 

Quick Scan aanvragen?

Met behulp van een Quick Scan wordt een inschatting gemaakt welke voorzieningen voor je woning het meest aantrekkelijk zijn om (snel) rendement te halen. Trynergie werkt samen met het Energie(k)loket. Zij biedt de inwoners van de Trynwâlden een gratis Quick Scan aan!  Woningbezitters krijgen daarmee onafhankelijke, goedkope en deskundige advisering. Na je aanvraag bekijkt de inspecteur de bouwtekeningen van je woning. Je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Nodig heb je bij het gesprek de jaarnota van de energie en informatie over  de al genomen maatregelen in de woning. In een gratis gesprek van een uur in het Energie(k)loket in Hurdegaryp bespreekt de adviseur aan de hand van de bouwtekeningen de beste maatregelen die je in jouw woning kunt nemen. Het Energie(k)loket geeft onafhankelijk advies. Je krijgt een leesbaar rapport van je woning en je bepaalt daarna helemaal zelf wat je ermee gaat doen!
Soms is het gewenst om op locatie een verder inspectie te (laten) verrichten. De bouwtekening geeft dan te weinig duidelijkheid over de bouwkundige toestand van uw woning. In dat geval wordt er een afspraak gemaakt. Een bezoek op locatie kost 99 euro, inclusief BTW.

Energielabel

Op de site van het Energie(k)loket  vind je hoe je zelf  je energielabel kunt regelen en hoe je dit kunt laten doen.
Informatie vind je HIER

Vervolgstappen

Daarna kun je besluiten om gekozen werkzaamheden zelf uit te voeren of uit te besteden aan aannemers uit de Trynwâlden.

Trynergie werkt samen met:

  • Aannemersbedrijf Hooghiemster, Aldtsjerk
  • Aannemersbedrijf Kingma, Aldtsjerk
  • Aannemersbedrijf van der Meer, Oentsjerk

In een langdurige samenwerkingsovereenkomst zijn met hen kwaliteitseisen afgesproken waaraan het werk moet voldoen.

De prijs van het energielabel hangt af van hoe je dit wilt regelen.