Energiebesparen: Us Warmte van Tryntsje

 

Trynergie is, in samenwerking met het Energieloket, de energiebesparingscampagne Us Warmte van Tryntsje gestart.
In zoveel mogelijk Trynwâldster dorpen wil zij inwoners laten zien wat de voordelen van energiebesparingsmaatregelen zijn.

Trynergie informeert je over

  • de mogelijkheden van energiebesparing in je woning of bedrijf
  • waar je een deskundig advies kunt vragen over mogelijke verbeteringen aan je woning of bedrijf
  • wie de werkzaamheden voor je kunnen uitvoeren
  • van welke subsidie- en financieringsmogelijkheden je gebruik kunt maken

Hoe werkt dat? Tijdens de energiemarkt van 11 april is door Karel van der Linden een presentatie gegeven over de Us Warmte van Tryntsje actie:

Presentatie 11 april 2015 Us Warmte van Tryntsje

 

AANVRAGEN QUICK SCAN VOORLOPIG GESLOTEN

Geen nieuwe aanvragen
Veel inwoners van Tytsjerksteradiel hebben de afgelopen jaren gebruik van gemaakt van de ‘Quick Scan’. Zoveel zelfs dat het Energieloket heeft moeten besluiten om voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Zodra dat weer mogelijk is, zal dat in elk geval via onze website bekend worden gemaakt.

Energieloket in Hurdegaryp wel open
Hoewel je niet terecht kunt voor een ‘Quick Scan’ kun je wel advies vragen over energiebesparing.
Elke donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur ben je welkom in het Energie(k)loket in Hurdegaryp voor advies.

Vervolgstappen

Na het advies kun je besluiten om gekozen werkzaamheden zelf uit te voeren of uit te besteden aan aannemers uit de Trynwâlden.

Trynergie werkt samen met:

  • Aannemersbedrijf Hooghiemster, Aldtsjerk
  • Aannemersbedrijf Kingma, Aldtsjerk
  • Aannemersbedrijf van der Meer, Oentsjerk

In een langdurige samenwerkingsovereenkomst zijn met hen kwaliteitseisen afgesproken waaraan het werk moet voldoen.