Deel je droom

In het dromenboek Us Dream van Tryntsje verzamelen we dromen van mensen die een wens of een visie hebben over de Trynwâlden in de (nabije) toekomst. Deze dromen worden ook gedeeld met bijvoorbeeld Grientsjerk/Groenkerk en Duorsum Gytsjerk.

Heb jij een mooie droom?

Mail naar info@trynergie.nl of per post versturen naar:
Trynergie/secretariaat
p/a Corien van der Linden, It Medsje 14, 9062HV Oentsjerk